Ressl Kros Run 2020

Trasy závodu

Třetí ročník jarního závodu Ressl Kros Run
po cestách a stezkách vrchu Ressl v Mostě.

Závod se připravuje!

Termín: duben 2020

Trasy: 10,3 a 5,0 km.

Místo startu: město Most, bývalý amfiteátr na vrchu Resslu Místo startu

Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu dle pokynů městské policie. Na místo startu je to cca 150 – 300 m.

Prezentace:       9:30 – 10:30
Start trasy 10.3 km:    11:00
Start trasy 5.0 km:      11:15

Registrace je pouze on-line na stránkách www.stopnito.cz
Na místě startu v den závodu již není registrace možná! REGISTROVAT

Startovné: dospělí 150 Kč, nezletilí 70 Kč.

Ohlédnutí za ročníkem 2018

Věkové kategorie

Muži 10 – 18 let
Muži 18 – 35 let
Muži 36 – 50 let
Muži nad 50 let

Ženy 10 – 18 let
Ženy 18 – 35 let
Ženy 36 – 50 let
Ženy nad 50 let

Minimální věk závodníků 10 let. V případě registrace nezletilých je nutné uvést telefon a e-mail zákonného zástupce. Nezletilý závodník může startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce, nebo bez doprovodu za předpokladu, že při registraci doloží písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na závodě.

Pořadatelé: Město Most a Spolek GreenRunner.cz

Start2019
Snímek obrazovky 2019-02-20 v 22.27.59

TRASA 10.3 km, převýšení 173 m.

Mapové podklady lze stáhnout zde.

Trasa je vedena po reliéfu vrchu Ressl, je mírně kopcovitá a mírně náročná. Povrch trasy je přírodní, z části po relativně zpevněných lesních cestách, z části po úzkém nezpevněném singltreku. Při špatném počasí nutno počítat s kluzkým povrchem a občas bahnem! Tam kde je singltrek lze jen obtížně předbíhat!

Popis:
0 – 2.5 km lesní cesta asfalt/štěrk
2.5 – 2.65 km strmý serpentinový sešup po singltreku !!!
2.65 – 3.8 km lesní cesta
3.8 – 4.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
4.35 – 4.7 km asfalt
4.7 – 6.0 km lesní cesta
6.0 – 6.45 km lesní pěšina
6.45 – 7.0 km lesní cesta
7.0 – 9.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
9.35 – 10.3 km lesní cesta

TRASA 5.0 km, převýšení 83 m.

Relativně jednoduchá, nezáludná trasa.

Mapové podklady lze stáhnout zde.

Popis:
0 – 3.35 km lesní cesta asfalt/štěrk
3.35 – 4.0 singltrek
4.0 – 5.0 kousek panelová cesta, pak lesní cesta

Přehledná mapa s předpokládanými časy závodníků
RKR2020_GPSis_obrázek

PODPORUJE

Logo_MOST_500_3
podporil_UK_logo_svisle_MODRE (500)_3