Ressl Kros Run 2023

Závody_trasy 2020

Šestý ročník jarního závodu Ressl Kros Run
po cestách a stezkách vrchu Ressl v Mostě.

 

Termín: sobota 3. 6. 2023

 

Trasy pro běžce: 10,3 a 5,0 km.
Trasa pro canicross: 5 km.

Místo startu: město Most, bývalý amfiteátr na vrchu Resslu Místo startu

Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu dle pokynů městské policie. Na místo startu je to cca 150 – 300 m.

Prezentace:       9:30 – 10:30

Start canicross 5.0 km:     (bude upřesněn)
Start trasy 10.3 km:           11:00

Start trasy 5.0 km:             11:15

 

Registrace je pouze on-line na stránkách www.stopnito.cz

Startovné: dospělí a canicross 220 Kč, nezletilí 110 Kč.
Na místě startu v den závodu již není registrace možná!  REGISTROVAT (registrace na rok 2023 zatím není otevřena.)

Ohlédnutí za ročníkem 2018
Ohlédnutí za ročníkem 2019
Ohlédnutí za ročníkem 2020

Ohlédnutí za ročníkem 2021

Kategorie pro běh:

Muži 10 – 18 let
Muži 19 – 35 let
Muži 36 – 50 let
Muži nad 50 let

Ženy 10 – 18 let
Ženy 19 – 35 let
Ženy 36 – 50 let
Ženy nad 50 let

Kategorie pro canicross:

Muži 10 a více let
Ženy 10 a více let

Podmínky pro závodníky:

Minimální věk závodníků 10 let. V případě registrace nezletilých je nutné uvést telefon a e-mail zákonného zástupce. Nezletilý závodník může startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce, nebo bez doprovodu za předpokladu, že při registraci doloží písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na závodě.

Uhrazením startovného účastník závodu potvrzuje, že se účastní závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel neodpovídá za odložené věci mimo místo k tomu určené. Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce.

Účastník závodu je povinen viditelně umístit startovní číslo na svůj oděv, tak aby organizátoři závodu byli schopni rozeznat barvu čísla a tím správně navigovat závodníky na trase v místech rozdělení.

Podmínky pro canicross:

 • pes musí absolvovat závod na postroji,
 • po celou dobu závodu je spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka,
 • pes musí být v den startu starší 12 měsíců,
 • jakákoliv agrese psa na trati bude trestána diskvalifikací,
 • nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací,
 • závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem,
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy,
 • start cannicrosau je hromadný,
 • závodník je povinen po svém psovi uklízet,
 • pomalejší závodník je povinen zajistit rychlejšímu závodníkovi bezpečné předběhnutí,
 • pořadatel je oprávněn při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit ze závodu,
 • hárající feny se závodu nesmí účastnit,
 • pro psy bude zajištěna voda v místě start a v místě občerstvení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Závodníci a návštěvníci závodu souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Ressl Kros Run (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a pro jeho propagaci veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.greenrunner.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti se závodem.

Pořadatelé: Město Most a Spolek GreenRunner.cz

Start2019
Snímek obrazovky 2019-02-20 v 22.27.59

BĚH, TRASA 10.3 km, převýšení cca 200 m.

Trasa je vedena po reliéfu vrchu Ressl, je mírně kopcovitá a mírně náročná. Povrch trasy je přírodní, z části po relativně zpevněných lesních cestách, z části po úzkém nezpevněném singltreku. Při špatném počasí nutno počítat s kluzkým povrchem a občas bahnem! Tam kde je singltrek lze jen obtížně předbíhat!

TRASA KE STAŽENÍ

Popis:
0 – 2.5 km lesní cesta asfalt/štěrk
2.5 – 2.65 km strmý serpentinový sešup po singltreku !!!
2.65 – 3.8 km lesní cesta
3.8 – 4.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
4.35 – 4.7 km asfalt
4.7 – 6.0 km lesní cesta
6.0 – 6.45 km lesní pěšina
6.45 – 7.0 km lesní cesta
7.0 – 9.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
9.35 – 10.3 km lesní cesta

BĚH, CANICROSS, TRASA 5.0 km, převýšení cca 100 m.

Relativně jednoduchá, nezáludná trasa.

TRASA KE STAŽENÍ

Popis:
0 – 3.35 km lesní cesta asfalt/štěrk
3.35 – 4.0 singltrek
4.0 – 5.0 kousek panelová cesta, pak lesní cesta

Přehledná mapa s předpokládanými časy závodníků
RKR2020_GPSis_obrázek

PODPORUJE

Logo_MOST_500_3
LOGO 800 x 800
logo_web