Ressl Kros Run 2024

Závody_trasy 2020

Sedmý ročník závodu Ressl Kros Run
po cestách a stezkách vrchu Ressl v Mostě.

 

Termín: sobota 1.6. 2024

 

Trasy pro běžce: 10,3 a 5,0 km.
Trasa pro canicross: 5 km.

Místo startu: město Most, bývalý amfiteátr na vrchu Resslu Místo startu

Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu dle pokynů městské policie. Na místo startu je to cca 150 – 300 m.

Prezentace:       9:00 – 10:30

Start canicross 5.0 km:     9:55 (limit na závod 55 minut, intervalový start)
Start trasy 10.3 km:           11:00

Start trasy 5.0 km:             11:15

 

Registrace je pouze on-line na stránkách www.stopnito.cz

Startovné: dospělí a canicross 220 Kč, nezletilí 110 Kč.
Na místě startu v den závodu již není registrace možná!

REGISTROVAT
Ohlédnutí za ročníkem 2018
Ohlédnutí za ročníkem 2019
Ohlédnutí za ročníkem 2020

Ohlédnutí za ročníkem 2021

Kategorie pro běh:

Muži 10 – 18 let
Muži 19 – 35 let
Muži 36 – 50 let
Muži nad 51 let

Ženy 10 – 18 let
Ženy 19 – 35 let
Ženy 36 – 50 let
Ženy nad 51 let

Kategorie pro canicross:

Muži 10 a více let
Ženy 10 a více let

Podmínky pro závodníky:

Minimální věk závodníků 10 let. V případě registrace nezletilých je nutné uvést telefon a e-mail zákonného zástupce. Nezletilý závodník může startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce, nebo bez doprovodu za předpokladu, že při registraci doloží písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na závodě.

Uhrazením startovného účastník závodu potvrzuje, že se účastní závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel neodpovídá za odložené věci mimo místo k tomu určené. Každý účastník je povinen respektovat pokyny pořadatelů a organizátorů akce.

Účastník závodu je povinen viditelně umístit startovní číslo na svůj oděv, tak aby organizátoři závodu byli schopni rozeznat barvu čísla a tím správně navigovat závodníky na trase v místech rozdělení.

Podmínky pro canicross:

 • pes musí absolvovat závod na postroji,
 • po celou dobu závodu je spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka,
 • pes musí být v den startu starší 12 měsíců,
 • jakákoliv agrese psa na trati bude trestána diskvalifikací,
 • nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací,
 • závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem,
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy,
 • start cannicrosau je intervalový,
 • závodník je povinen po svém psovi uklízet,
 • pomalejší závodník je povinen zajistit rychlejšímu závodníkovi bezpečné předběhnutí,
 • pořadatel je oprávněn při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit ze závodu,
 • hárající feny se závodu nesmí účastnit,
 • pro psy bude zajištěna voda v místě start a v místě občerstvení.
 • časový limit pro absolvování závodu je 55 minut.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Závodníci a návštěvníci závodu souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Ressl Kros Run (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a pro jeho propagaci veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.greenrunner.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti se závodem.

Pořadatelé: Město Most a Spolek GreenRunner.cz

Start2019
Snímek obrazovky 2019-02-20 v 22.27.59

BĚH, TRASA 10.3 km, převýšení cca 200 m.

Trasa je vedena po reliéfu vrchu Ressl, je mírně kopcovitá a mírně náročná. Povrch trasy je přírodní, z části po relativně zpevněných lesních cestách, z části po úzkém nezpevněném singltreku. Při špatném počasí nutno počítat s kluzkým povrchem a občas bahnem! Tam kde je singltrek lze jen obtížně předbíhat!

TRASA KE STAŽENÍ

Popis:
0 – 2.5 km lesní cesta asfalt/štěrk
2.5 – 2.65 km strmý serpentinový sešup po singltreku !!!
2.65 – 3.8 km lesní cesta
3.8 – 4.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
4.35 – 4.7 km asfalt
4.7 – 6.0 km lesní cesta
6.0 – 6.45 km lesní pěšina
6.45 – 7.0 km lesní cesta
7.0 – 9.35 km singltrek, část stezky GREENRUNNER
9.35 – 10.3 km lesní cesta

BĚH, CANICROSS, TRASA 5.0 km, převýšení cca 100 m.

Relativně jednoduchá, nezáludná trasa. Závod startuje jako první.  S ohledem na časy z předchozích závodů je stanoven časový limit pro závod  na 5 km na 55 minut.

TRASA KE STAŽENÍ

Popis:
0 – 3.35 km lesní cesta asfalt/štěrk
3.35 – 4.0 singltrek
4.0 – 5.0 kousek panelová cesta, pak lesní cesta

Přehledná mapa s předpokládanými časy závodníků
RKR2020_GPSis_obrázek

PODPORUJE

Logo MOST_CMYK-200
LOGO 800 x 800
logo_web